online web builder

Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
© Deadend o.s. 2019 / Všechna práva vyhrazena

Předprodej vstupenek

Předprodej v Českých Budějovicích:
Vstupenky v předprodeji za 450,- Kč
(na místě za 499,- Kč)

Melodie Voříšek - U Černé věže 8
Music Center - roh Krajinské a náměstí
Singer Pub - Česká 55
Cuba Bar & Hostel - Nová 18
Café Hostel - Panská 13
MC Fabrika - Jeronýmova 6

Předprodej končí 29. 11. 2018 (čtvrtek) v 17:00

Není-li stanoveno jinak. zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce bude vstupné vráceno. Padělání vstupenky je trestné. Pořadatelem akce je Deadend o.s. Zákazník je povinen řídit se pravidly pořadatele a místa konáni akce. Zákaz vnášeni zbraní, skleněných nádob, plechovek. PET lahví, deštníků a ostatnich nebezpečných předmětů, alkoholických nápojů, toxických a jiných omamných látek. Majitel vstupenky uděluje souhlas s tím, že fotografe, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou smějí být pořtzeny a užity, a to bez peněžité náhrady. Změna programu a termínu vyhrazena.
Pro držitele průkazu ZTP - cena 190,- Kč


Poslední pátek v listopadu se na vás těšíme!